بازدید جناب آقای دکتر رحیمی معاون محترم پژوهشی وزیر علوم،تحقیقات و فناوری از دانشگاه مراغه در هفته پژوهش
خیرین حامی دانشگاه مراغه
نصب لوستر مسجد امام صادق (ع)

همایش خیرین حامی دانشگاه مراغه برگزار گردید

دوشنبه نهم آذر 1394

جلسه بنیاد خیرین

يکشنبه دهم آبان 1394
    آمار سایت > آمار سایت