نیازمندی های دانشگاه

نیازهای دانشگاه مراغه در جهت توسعه
نیاز های دانشگاه مراغه را می توان از جهات مختلفی مد نظر قرار داد یکی از این جهات در نظر گرفتن توسعه دانشگاه مراغه از منظر احداث ساختمان های جدید و مورد نیاز است. بر این اساس میتوان این نوع نیازمندی را به نیازمندی خیلی ضروری و نیازمندی های اساسی تقسیم بندی کرد. نیازمندی های خیلی ضروری و ضروری آن دسته از نیاز ها هستند که دانشگاه به دلیل عدم وجود آنها مضطر بوده  وهر آن دانشگاه مراغه به دلیل عدم وجود آن امکانات متوجه ضررهای مختلف معنوی و مادی میگردد.خلاصه ای از این نوع نیازمندی ها را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید:
ردیف ساختمان یا تجهیزات مورد نیاز کمیت یا مقدار مورد نیاز نوع نیاز
1 احداث فاز اول دانشکده فنی 5000 متر مربع خیلی ضروری
2 تکمیل مسجد دانشگاه 1518 متر مربع خیلی ضروری
3 احداث سردرب ورودی یک واحد اساسی
4 احداث خوابگاه دانشجویی 4 باب 3000*4 متر مربع خیلی ضروری
5 پارکینگ خودرو 100 عدد جای پارک خیلی ضروری
6 افزایش فضای خانه فرهنگ 400 متر مربع ضروری
7 ساختمان آزمایشگاه های مرکزی 3000 متر مربع ضروری
8 مرکز خدمات رفاهی 800 متر مربع خیلی ضروری
9 احداث مخازن آب بهداشتی 2 مورد اساسی
10 احداث مهمانسرا 600 متر مربع اساسی
11 تجهیز محوطه خوابگاه خواهران 300 متر مربع ضروری
12 تکمیل ساختمان الحاقی سالن ورزشی 630 متر مربع ضروری
13 بهسازی خوابگاه ولیعصر 1350 متر مربع ضروری
14 ساختمان مرکز فناوری اطلاعات 1500 متر مربع ضروری
15 احداث ایستگاه ورزشی در محوطه ا واحد ضروری
16 احداث استخر شنای دانشگاه 1 واحد اساسی
17 بهسازی مهمانسرا 500 متر مربع اساسی

شماره حساب مسجد امام صادق (ع) نزد بانک ملی 0220140094008

شماره حساب کارت مسجد امام صادق (ع) نزد بانک ملی 6037997599167195