نحوه همکاری با بنیاد

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در قالب های ذیل با بنیاد خیرین دانشگاه مراغه همکاری نمایند :
۱_همیاری معنوی : به شکل همفکری، معرفی خیرین علاقه مند به دبیرخانه بنیاد، همکاری در نشستها و همایش ها به عنوان کادر اجرایی، معرفی دانشجویان کم بضاعت دانشگاه مراغه، همکاری رسانه ای، فضای مجازی و ...
۲_همیاری مادی : به شکل واریز مبالغ نقدی و یا دیگر اقلام و اجناس مورد نیاز به مقتضای شرایط و طرح های اجرایی بنیاد به شماره حساب ( 0220140094008- بانک ملی)

 ارتباط با دبیرخیرین:  دکترفاطمه پورابراهیم
ایمیل: ravabetmaraghehac@gmail.com
ملاقات حضوری با هماهنگی قبلی با شماره تلفن های : 041-37279098