معرفی بنیاد

بنیاد خیرین دانشگاه مراغه یک سازمان مردم نهاد متعلق به دانشگاه مراغه می باشد که از سال 1391 به همت دانشگاهیان و جمعی از اعضای برجسته مجمع خیرین شهرستان بنا نهاده شده است و با همت روسای وقت دانشگاه فعالیت های سازنده و همایش های موثری با حضور شخصیت های ملی و منطقه ای برگزار نموده است.
 اساسنامه این بنیاد در سال 1395 بصورت جامع تدوین و با حضور هیات موسس تصویب گردیده است. این بنیاد با تشکیل جلسات متعدد در حضور ریاست و ارکان اصلی دانشگاه برای امور خیریه دانشگاه برنامه ریزی نموده و پیگیر طرح های مختلف خیر ساز بوده است. اولویت کاری این بنیاد بشرح ذیل می باشد:
1.    تکمیل مسجدامام صاق دانشگاه
2.    شناسایی و کمک به دانشجویان بی بضاعت و کم بضاعت به اشکال گوناگون
3.توسعه زیر ساخت های دانشگاه نظیر سراهای دانشجویی، دانشکده ، آزمایشگاهها، دانشکده ها و...
4.جذب خیرین دغدغه مند و خوش نام به منظور توسعه ی کمی وکیفی دانشگاه ازطریق کمکهای مادی ومعنوی
5.ترویج فرهنگ کارهای خیر و عام المنفعه

و تعاونوا علی البر و التقوی